Χρήσιμα Εργαλεία Ασύγχρονης Εκπαίδευσης

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για όλες τις τάξεις ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ «ΑΙΣΩΠΟΣ» Ολοκληρωμένο εργαλείο σχεδίασης ψηφιακών διδακτικών σεναρίων ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Κεντρική πύλη αναζήτησης ψηφιακού υλικού σε μουσεία κ.ά. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(E-BOOKS) Όλα τα σχολικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ Πλατφόρμα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Περιβάλλοντα για την υποστήριξη μελέτης και γλωσσικής διδασκαλίας E-CLASS Ψηφιακές τάξεις για προγραμματισμό…

Μετάβαση στο περιεχόμενο